برچسب گذاری توسط: تغذیه

۰

مهارت های نرم -#۱

مهارت نرم روز پنجشنبه بدن هر کس تصویری از روح اون شخص هست.(Ludwig Wittgenstein) شاید این موضوع که تو یه سایت آموزش برنامه نویسی و کد زدن و توسعه و … از ورزش حرف...