برچسب گذاری توسط: روح

۰

مهارت های نرم – #۹

ذهنمنون چطور روی بدنمون تاثیر میزاره؟ هر چیزی که تو سری پست های مهارت های نرم ادعا میشه ٬ نتیجه تحقیقات علمی هست که لینک همشم موقع ادعا خدمتتون ارائه می کنم. خب از...

۰

مهارت های نرم – #۲

اگر شما خودتون رو به چالش نکشید٬ توسط دیگران به چالش کشیده می شوید(ناپلئون هیل) میان نوشته های سری مهارت های نرم ما در مورد این صحبت میکینم که چطور به یه حالت تمرینی...