برچسب گذاری توسط: زندگی حرفه ای

۰

مهارت های نرم – #۶

فقط آماتورها یکجا به انتظار الهام می نشینند. بقیه ما بیدار می شویم و به سرکارمان می رویم. (استفان کینگ) اگر بخاهم کل بحث های روز های سه شنبه را یک جا جمع کنم...

۰

مهارت های نرم – #۲

اگر شما خودتون رو به چالش نکشید٬ توسط دیگران به چالش کشیده می شوید(ناپلئون هیل) میان نوشته های سری مهارت های نرم ما در مورد این صحبت میکینم که چطور به یه حالت تمرینی...