برچسب گذاری توسط: طراحی

ابزار های تولید گرادینت ۰

ابزار های تولید gradient

گرادینت ها یکی از الگو های طراحی رابط و تجربه کاربری و همچنین یکی از ترند (مُد) های طراحی نیز به شمار می رود. داشتن یک ابزار خوب برای تولید کردن gradient می تواند...